Thứ sáu, 20/07/2018 21:30 | GMT+7

Thằng nói dối

Một thằng bé chăn cừu và, làm như nhìn thấy chó sói, lên tiếng
kêu cứu:
– Cứu tôi với, chó sói ! chó sói!
Các bác mu-gích chạy đến và thấy là không có chuyện đó.
Thằng bé cứ làm cái trò như vậy hai ba lần, rồi đến lúc xảy ra chuyện
chó sói đến thật. Thằng bé lên tiếng kêu la :
– Ôi làng nớc ơi, chó sói !
Các bác mu-gích nghĩ là thằng bé lại đánh lừa như mọi lần, họ
chẳng đến cứu thằng bé nữa. Chó sói thấy chẳng phải sợ hãi gì, nó
tung hoành cắn chết cả đàn cừu.

Administrator Nhung

Bài viết khác