Chủ nhật, 20/05/2018 19:15 | GMT+7

Thiên đường và địa ngục

Sau khi chết, hồn của lập trình viên bay lên
trời, thiên thần đón tiếp phán:
– Sinh thời anh không gây nhiều tội lỗi, ơn trên
cho phép anh được chọn vào thiên đường hoặc địa ngục vi tính.
Anh này bảo thiên sứ cho xem thiên đường. Đó là
một trung tâm vi tính hiện đại, toàn những máy đời mới nhất, hiện
đại nhất, multimedia không chê vào đâu được, server thì khỏi bàn…
nói chung đúng là thiên đường. Vị thánh tuyên bố:
– Nếu chọn thiên đường, anh sẽ là user ở
đây.
Anh chàng đã sướng mê đi rồi nhưng vẫn đề nghị
thêm:
– Ngài hãy cho tôi xem địa ngục ra sao?
– Cũng chính là đây, chỉ có điều anh sẽ là
người quản trị hệ thống.

Administrator Nhung

Bài viết khác