Thứ hai, 06/08/2018 22:59 | GMT+7

Trách nhiệm​

Vị trí công việc này đòi hỏi một người rất có trách nhiệm.

– Tôi đây! Trong 7 công ty cũ trước đây, bất cứ khi nào có rắc rối, tôi luôn là người chịu trách nhiệm!
– Mức lương của tôi ra sao?
– 6 đô/giờ trong 6 tháng đầu. Sau đó 7,5 đô/giờ trong 6 tháng tới. Anh sẽ nhận việc chứ?
– Chắc rồi. Tôi sẽ quay lại sau 6 tháng nữa.

Administrator Nhung

Bài viết khác