Thứ ba, 24/04/2018 09:38 | GMT+7

Truyện cười bác sĩ

1. Lời khuyên tốt

Trong phòng mạch, bà mẹ kể lể :

– Cháu đêm thì tỉnh như sáo và lại hay nói xoen xoét như con vịt, nhưng ban ngày thì cứ ngủ gà ngủ gật, ho như quốc kêu mùa hè, thở khò khè như mèo hen…
Bác sĩ :

– Vậy thì tôi khuyên bà nên dẫn cháu đến bác sĩ thú y (!!!)

Truyện cười về bác sĩ

Truyện cười về bác sĩ

2. Đau ở đâu

– Ông đau ở đâu, chỉ cho tôi xem!
Bệnh nhân:

– Tôi đau ở đây, đây, chỗ này, chỗ này, này, chỉ ở đâu cũng đau hết…
Bác sĩ:

– Như vậy thì ông đau ở ngón tay rồi!

Administrator Nhung

Bài viết khác