Thứ tư, 21/03/2018 02:22 | GMT+7

Truyện cười ngụ ngôn: Người bán tượng

Một người nọ làm tượng thần Hermes bằng gỗ và đem ra chợ bán. Không một ai đến hỏi mua cả. Lúc đấy, để thu hút sự chú ý của bất cứ ai, anh ta bèn rao bán tượng thần, đấng ban phước và bảo vệ phước lộc cho người.

Một người qua đường hỏi anh ta:

– Anh bạn thân mến ạ, việc gì anh lại bán đi một bức tượng như thế, cứ việc giữ nó để dùng có phải hơn không?

Người bán tượng đáp:

– Tôi rất cần phước lộc của thần nhưng thần thường đem lợi lộc đến quá chậm!

Lời bàn: Phước, lộc không phải tự nhiên, do ai mang đến. Nó có được là kết quả của một quá trình làm việc với lương tâm trong sáng, tâm hồn rộng mở, bao dung. Nếu con người không làm việc mà chỉ trông chờ vào những điều may mắn thì những điều đó rất khó xảy ra. Qua lời nói của người bán tượng ta thấy rằng vị thần bằng gỗ đó không có khả năng ban phước, thực chất nó chỉ là một khúc gỗ do một nghệ nhân đẽo nên mà thôi!

Administrator Nhung

Bài viết khác