Thứ tư, 08/08/2018 00:27 | GMT+7

Truyện cười về thu nhập của người Việt Nam và Mỹ

Truyện cười số 12

Tổng thống Mỹ và thủ tướng Việt Nam nói chuyện với nhau:

– Ở Mỹ công nhân làm được mỗi tháng khoảng 1500 $ nhưng chỉ cần chi 500 $ là bảo đảm cuộc sống.

– Trời, vậy họ làm gì với số tiền còn lại?

– À đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm, thế ở Việt Nam thì sao?

– Ở VN chúng tôi lương công chức khoảng 800 ngàn VND và mỗi tháng cần khoảng 3 triệu VND thì mới đủ chi.

– Trời, vậy họ kiếm đâu ra phần còn lại?

– À đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm.

Xem thêm: Kiểu đầu khó gặp

Administrator Nhung

Từ khóa :

Bài viết khác