Thứ sáu, 13/07/2018 00:57 | GMT+7

TRUYỆN NGỤ NGÔN LA FONTAINE: CÁO VÀ PHO TƯỢNG

Có lắm kẻ cao sang vốn chỉ khoe mẽ ngoài, tô trát như mặt nạ kịch. Dáng vẻ ấy chỉ có thể lừa được những người không biết mà thôi, giống như loài Lừa chẳng thấu đáo mà chỉ biết đánh giá cái nó nhìn thấy, chẳng như Cáo dóc đời biết suy trước tính sau, xem xét mọi bề. Khi nó nhận thấy rằng đó chỉ là cái vỏ bề ngoài, nó nói ngay là kẻ bịp đời. Nhìn thấy pho tượng một vị anh hùng nó nói:

– Đấy chỉ là bức tượng rỗng không, lớn hơn thường lệ một chút mà thôi. Vừa khen nhà tạc tượng, nó nói thêm:

– Cái đầu đẹp đấy nhưng chẳng có tí não nào.

Thử hỏi có bao nhiêu các đại gia giống như pho tượng kia ở điểm này?

Administrator Nhung

Bài viết khác